Dr. Prof. em Jacques Herbots Bibliography

Article
“Les droits fonciers et l’administration a Léopoldville”, Études Congolaises 1964, 22-24.
“La condition résolutoire dans le contrat de cession de terres domaniales”, Revue Juridique du Congo 1965, 1-12.
“La partie intangible de la rémunération”, Revue Juridique du Congo 1966, N 4, 307-315.
“Les techniques de recours en droit coutumier congolais”, Revue Juridique et Politique, Indépendance et coopération 1966, 203-221.
“Une Cour arbitrale ‘eurafricaine’”, Revue Juridique du Congo 1967, n⁰2, 93- 107.
“Le Congo et le Marché Commun Européen”, Études Congolaises 1967, 27-44.
“Les attributions de l’Office national de gestion des biens immobiliers de l’Etat”, Études Congolaises 1967, n⁰3, 26-40.
“La confiscation patrimoniale”, Études Congolaises 1967, n⁰4, 41-53.
“Commentaire de la loi dite Bakajika”, Études Congolaises 1967, n⁰4, 57-62.
“L’ordre général, technique jurisprudentielle et l’institution du mariage dotal”, in Colloque sur la dot. Situation actuelle et son avenir, Lubumbashi, Cepsi, 1968, 35-52.
“La justice de paix dans le Nouveau Code de l’organisation et de la compétence judiciaires” Études Congolaises 1969, 98-120.
Afrikaans gewoonterecht en cassatie, Studie van de Congolese Koloniale rechtspraak en proeve de lege ferenda in toepassing van artikel 60 van de Grondwet van 1967, in Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, Klasse voor morele en politieke wetenschappen, N – XL – 1 – Brussel, 1970, 2 v.
“De cassatiegrond: schending van de bewijskracht van geschreven stukken”, R.W. 1970-71, 927-932.
“Cassatie wegens motiveringsgebreken”, T.P.R. 1971, 1-26.
“Les notions de moyens de cassation et d’ouvertures à cassation", in Mélanges A. Rubbens, Kinshasa, O.N.R.D. 1971, 315-330 (speciaal nummer Revue Zaïroise de droit).
"Recht, feit en cassatiemiddel", T.P.R. 1971, 599-644.
"Rechtshistorische beschouwingen bij het proces van Jezus de Nazarener ", R.W. 1971-72, 1033-1051.
"Meertalig rechtswoord, rijkere rechtsvinding, Interpretatie van rechtsteksten in meer dan één taal door middel van vergelijking der verscheidene versies, Gent, Story-Scientia 1973, VIII + 183 p.
"Overzicht van de rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1961-1969)", T.P.R. 1973, 195-270 (met R. Butzler en A. Vastersavendts).
“De bedrogen violiste, commentaar bij de antwoorden op een rechtsvraag” Jura Falc, 1973-1974, 371-375.
“Bezit en bewijs”, R.W. 1973-1974, 1033-1038.
“De nalatige stuwadoor of de twee voorwaarden voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de medecontractant of diens aangestelde” (noot onder Cass. 7 December 1973), R.W. 1973-1974, 1600-1604.
“Het private weten van de rechter. Of: Bij wie mag de rechter zijn mosterd halen?”, Jura Falc. 1974, 95-109 (Een boek van hen…voor ons. Lustrumnummer).
“Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1069-1074)”, T.P.R. 1975, 917-1172 (met A.-M. Stubbe-Pauwels).
“De bemande hijskraan” (noot onder Brussel 10 oktober 1974), R.W. 1975-1976, 1244-1249.
“Recht in het oude China”, in J. Lindemans en H. Demeester (eds) Liberamicorum Mgr. W. Onclin. Actuele thema’s van kerkelijk en burgerlijk recht, Ed. J. Duculot, Gembloux, 1976, 333-366.
“De tegenspraak moet door de rechter mogelijk gemaakt worden” (noot onder Cass. 5 December 1975) R.W. 1976-77, 283-288.
“Heeft de stuwadoor een meldingsplicht t.o.v. de afzender?” (noot onder Antwerpen 31 maart 1976), R.W. 1976-77, 1243-1246.
“Gehoorzaam, tot waar ?”, R.W. 1976-77, 1370-1380.
“Interpretatievoorschriften voor handelsovereenkomsten en standaardbedingen. Een werkdocument van Unidroit”, R.W. 1977-78, 2429-2442.
“Nieuw bouwrecht in Frankrijk - De wet Spinetta”, R.W. 1977-78, 2685-2714, ook opgenomen in Bouwrecht, 1978, 725, NACEBO Infor-Kontakt 1978, 85-86.
“Nog eens de linkse stuwadoor” (noot onder Kh. Antwerpen 22 mei 1978), R.W. 1978-79, 681-684.
“Stroeve rechtsbedeling” (noot onder Rb. Brussel 4 oktober 1978), R.W. 1978-1979, 980-982.
“Mag ik hertrouwen alsjeblief? - Over analogie en wetsuitlegging”, R.W. 1978-79, 2689-2698.
“De Handelshuurwet. Enkele ontwikkelingen en bedenkingen! T.P.R. 1979, 693-720.
“De Handelshuurwet”, in Actueel Handels-en Economisch Recht, Postuniversitaire lessen reeks 13 oktober en 8 December 1978, georganiseerd door de Seminaries voor Handels- en Verzekeringsrecht R.U.Gent., Gent, Delva, 1979, 293-320.
“Samenloop contractuele en delictuele aansprakelijkheid” in H. Vandenberghe (ed.), Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 133-158.
“Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1974-1977)”, T.P.R. 1980, 517-707 (met F. Delwiche en L. Lamine).
“Quasi-delictuele aansprakelijkheid en overeenkomsten”, T.P.R. 1980, 1055-1099.
“Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1980, 534 p.
“L’insertion dans le contrat de dispositions d’un droit déterminé”, R.D.I.D.C. 1980, 209-266.
“De aannemingsovereenkomst” in Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen. Postuniversitaire lessenreeks januari-april 1980. Instituut voor Contractenrecht, Afdeling Burgerlijk Recht, K.U.Leuven, Antwerpen, Kluwer, 1980, 213-250.
“De bewaargeving”, in Bijzondere overeenkomsten. Actuele Problemen. Postuniversitaire lessenreeks januari-april 1980. Instituut voor Contractenrecht. Afdeling Burgerlijk Recht, K.U.Leuven, Antwerpen, Kluwer, 1980, 267-282.
“Dading”, in Bijzondere overeenkomsten. Actuele Problemen. Postuniversitaire lessenreeks januari-april 1980. Instituut voor Contractenrecht. Afdeling Burgerlijk Recht, K.U.Leuven, Antwerpen, Kluwer, 1980, 283-298.
“De internationale overeenkomst”, in Bijzondere overeenkomsten. Actuele Problemen. Postuniversitaire lessenreeks januari-april 1980. Instituut voor Contractenrecht. Afdeling Burgerlijk Recht, K.U.Leuven, Antwerpen, Kluwer, 1980, 483-534.
“Juridische opleiding en balie in Engeland”, R.W. 1980-1981, 1097-1106.
“De opheffing van een huurwet is iets anders dan de intrekking ervan”, R.W. 1980-1981, 2495-2498.
“Incorporatie van vreemd recht in een overeenkomst”, T.P.R. 1981, 41-65.
“Le droit de propriété au Zaïre dans les communautés faisant l’objet de recherche d’ethnologie juridique, vu a travers le cas des Luunda” in Rapports belges au XIe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé.
“Een civilist kijkt naar de Franse Constitutionele Raad”, R.W. 1982-1983, 2434-2458.
“Verborgen non-conformiteit in de dualistische regeling van leveringsplicht en koopvernietigend gebrek” (noot onder Antwerpen 22 december 1982) R.W. 1982-83, 1733-1737.
“Sabotage van de wettelijke huurverlenging ?”, R.W. 1982-83, 2051-2058.
“Contrat sous condition suspensive: conséquences de la faute commise par une partie pendente conditione“ (noot onder Cass. 5 juni 1981), R.C.J.B. 1983, 204-222.
“Rechterlijk gebod en verbod in Engeland, in het bijzonder in het contractenrecht“ T.P.R. 1983, 1049-1109.
“De nalatige antiquairs“ (noot onder 8 april 1983), R.W. 1983-84, 166-169.
“Overgangsrecht en echtscheiding op grond van feitelijke scheiding“, R.W. 1983-84, 65-72.
“Een Antwerpse borgbrief is geen borgtocht“ R.W. 1983-84, 1183-1194.
Arbitrale uitspraak, Yearbook Commercial Arbitration, Vol.IX, 1983-1984, 124-131.
“De saga van de doorgekapte elektriciteitskabels: zuivere vermogensschade rechtsvergelijkend bekeken“, Jura Falc, 1983-84, 451-463.
“Schets van de jongste huurwetwijzigingen“, R.W. 1984-85, 2033-2044.
“Is de bankier die vervalste bankbiljetten koopt de sigaar? “ (noot onder Antwerpen 12 februari 1985), R.W. 1984-85, 2951-2956.
“De verval-en verjaringstermijnen in de wet Breyne“, in Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan prof. A. D. Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, 73-94.
“L’interprétation des lois à formulation multilingue en Belgique“, in Les Cahiers de Droit de l’Université Laval 1985, 959-972.
Extra nummer Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1984 (Editor).
Referaten van het Rechtsvergelijkend Colloquium over de aansprakelijkheid van aannemer, architect en ingenieur.
“Le ‘duty of care’ et le dommage purement financier en droit comparé“, Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif, 1985, 267-296, ook opgenomen in R.D.I.D.C. 1985, 7-33.
“La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs “, (noot onder Cass 24 februari 1983), R.C.J.B. 1985, 404-446.
"Overzicht van de rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1977-1982)", T.P.R. 1985, 767-962 en 1101-1279 (met B. Clarysse en J. Werckx).
“Bewoonster Pot of bewoner Ketel: wie moet eruit? Ontruimingsgeschil tussen medebewoners onderling van een huurwoning” (noot onder Vred Sint-Niklaas 15 april 1985) R.W. 1985-86, 1091-1097.
“De ommekeer in de Franse rechtspraak over de eigen schuld van bet slachtoffer of de jurisprudentiële doos van Pandora”, in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, E. Story-Scientia, 1986, 525-548.
“Economic loss in the legal systems of the continent”, in M. Furmston (ed.), The law of tort, Duckworth, London, 1986, 137-154.
“La traduction juridique en Belgique”, in Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, Rapports belges (vol. I) au XIIe Congrés de l’Académie internationale de droit comparé, Brussel, Bruylant, 1986, 35 – 72, ook opgenomen in Les Cahiers de Droit de l’Université Laval 1987, 813-844.
“De derdemedeplichtigheid en de verkopers van niet-afbetaalde automobielen” (noot onder Antwerpen 24 maart 1986), R.W. 1986-87, 801-804.
"Het Dolomiet-arrest; Over het F.O.B.-beding en de zorg voor de verpakking", in Liber Amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 273-191.
"De goede trouw in de precontractuele rechtsverhoudingen. De problematiek van de afgebroken onderhandelingen", in Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1987, 31-96.
"Het overgangsrecht van de wet van 31 maart 1987", in P. Senaeve (ed.), Het nieuwe afstammingsrecht, Gent, Story, 1987, 321-347.
"Exit Desmares: de eigen schuld van het slachtoffer in eer hersteld", R.W. 1987-88, 1356-1357.
"La clause F.O.B., cette méconnue et ce qu’elle ne règle pas: la non-conformité de la marchandise due à un emballage non adéquat", (noot onder Cass. 27 juni 1985), R.C.J.B. 1988, 14-31.
"L’avocat européen prestataire de services face au principe de la territorialité de la postulation", (noot onder H v J nr. 427/85, 25 februari 1988 (Commissie/Duitsland), C.D.E. 1988, 508-519.
"De codificatie in het privaatrecht", in Liber Memorialis Francois Laurent 1810-1887, Brussel, Story-Scientia, 1989, 467-472.
"De nieuwe Wet op de bescherming van de gezinswoning”, R.W. 1989-90, 897-902.
"Het toepassingsgebied van de nieuwe Pachtwet", in R. Gotzen en J. Herbots (eds), De nieuwe pachtwet. Studiedag van 28 oktober en 9 december 1988, ingericht door het Instituut Contractenrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven, Antwerpen, Kluwer, 1989, 7-22.
"Bijzondere overeenkomsten. Overzicht van rechtspraak (1982-1987)", T.P.R. 1989, 1039-1465 (met C. Pauwels).
"Het Weense Koopverdrag", in M. Storme, Y. Merchiers en J. Herbots (eds), De overeenkomst vandaag en morgen, XVI Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989- 1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 4-92.
De overeenkomst vandaag en morgen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990 VIII + 595 p. (co-editor met M. Storme, Y. Merchiers).
"La Convention parallèle concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale. Une première esquisse", Cahiers de droit européen 1990, 3-18 (met G. Kremlis).
"Bijuralism in a Federal State – Belgian Report", preadvies Congres Internationale Academie voor Rechtsvergelijking, Montreal, 1990.
"L’exception d’inexécution et la mesure a garder dans le contrat de bail", (noot onder Cass., 6 maart 1986) R.C.J.B. 1990, 563-594.
"De nieuwe Wet op de bescherming van de gezinswoning", Waarvan Akte 1990, Deel 1: 115-118, slot: 125-128.
"Rechtsgewoonte en redelijkheid. Mijmeringen over de malus usus door de eeuwen heen, met een toepassing uit het pachtrecht van de streek van Doornik", (in F. Stevens en D. Van den Auweele (eds.), "Houd voet bij stuk", Xenia Iuris Historiae G. Van Dievoet Oblata, Leuven, K.U.Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid, 1990, 225-251.
"De transnationale koopovereenkomst, het Weense Koopverdrag van 1980,", Leuven, Acco, 1991, 232 p.
"If liability in contract, then no liability in tort ? De samenloop tussen contractuele en extracontractuele vordering en de grensvervaging tussen contract en onrechtmatige daad in het Engels recht", in Liber Amicorum E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, 169-187.
"Wijzigingen aan het gemeen recht [inzake huur]", in Woninghuur en nieuw algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 1991, 7-15.
"Algemeenheden [inzake woninghuur]", in Woninghuur en nieuw algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 1991, 19-37.
"Levering in goede staat", in Woninghuur en nieuw algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 1991, 39-51.
"L’affinage du principe de la transmission automatique des droits propter rem du maître de l’ouvrage a l’acquéreur de l’immeuble", (noot onder Cass.15 september 1989), R.C.J.B. 1992, 512-549.
"Het concubinaat in het verbintenissenrecht", in P. Senaeve (ed.). Concubinaat. De Buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, 73-115.
Maandelijkse Column "Burgerlijk recht", in T.R.D. 1992.
"La situation du locataire dans un immeuble à appartements", Rev. Dr. ULB, 1992, 81-113.
Rechtspraak Bijzondere Overeenkomsten, Arresten van hef Hof van Cassatie als spiegel van het levende contractenrecht Acco, 1992, 379 p. (met C. Pauwels).
"De callgirl in het appartementsrecht", (noot onder Vred. St.-Jans-Molenbeek, 1 december 1992) R.W. 1992-93, 889-890.
"Onzorgvuldige en onjuiste informatie bij de contractsluiting in het Zuid-Afrikaans recht", T.P.R. 1993, 61-73 (met L.Van Huyssteen en S. Van der Merwe).
"Exoneratiebedingen in het gemeen recht", in J. Herbots (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, Die Keure, 1993, 1-20.
Exoneratiebedingen, Brugge, Die Keure, 1993, XII + 184p. (editor)
"Les relations mouvementées entre le droit de la responsabilité civile et le droit des contrats au Royaume-Uni", R.D.I.D.C. 1993, 205-219.
"Quelques considérations à propos du sort des droits dits ‘qualitatifs’ lors de la vente d’un immeuble", in D. Meulemans (ed.). L’achat et la vente d’un immeuble, Brussel, Larcier, 1993, 399-402.
"Grondbeginselen inzake de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad van de politieambtenaar", in F. Hutsebaut e.a. (ed.), Aansprakelijkheid van de politieambtenaar, Brussel, Centrum voor politiestudies, 1993, 1-19.
"Pleidooi voor de invoering in België van hef fiduciecontract naar het trustnabootsende Franse model", R.W. 1993-94, 313-319.
"Le droit belge des obligations. Un droit sous influences. Leçon inaugurale de la chaire Francqui au titre belge, occupée a la Faculté de droit de Liège durant l’année académique 1993-94", Act. Dr. 1994, 489-506.
"Basisbeginselen van civielrechtelijke aansprakelijkheid", in De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Gent, Mys en Breesch, 1994, 1-23.
"Een recente Franse wet over de aansprakelijkheid van ziekenhuizen en bejaardentehuizen als bewaarnemer, en over het lot van de in die oorden achtergelaten zaken", in Liber Amicorum André Prims, Gent, Mys en Breesch, 1995, 175-198.
"Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire", (noot onder Cass. 17 juni 1993), R.C.J.B. 1996, 234-261.
"La responsabilité délictuelle des personnes privées pour violation du droit communautaire", J.T. 1995, 225-235, ook opgenomen in W. van Gerven en M. Zuleeg (eds.), Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrects. Remedies and Sanctions for the Enforcement of Community Law, Les sanctions comme moyen pour la mise en œuvre du droit communautaire, in Schriftenreihe der Europaischen Rechtsakademie Trier, Keulen, Bundesanzeiger, 1996, 91-114.
"Promesse de récompense, Auslobung, offer of reward: un exercise de droit comparé pour étudiants Erasmus", in Recht in Europa. Festschrift für Hilmar Fenge Zum 65. Geburtstag, Hamburg, Vorlag Dr. Kovac, 1997, 219-238.
Le trust et la fiducie: implications pratiques/De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, 539 p. (co-editor met D. Phillippe).
"Hoofdkenmerken van de Anglo-Amerikaanse trust", in J. Herbots en D. Phillippe (ed.). De trust en de fiduciaire overeenkomst. Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, 1-19.
"La responsabilité du fait d’auxiliaires dans la Convention de Vienne d’un point de vue de droit comparé", in Emptio-venditio inter nationes, Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf, Mélanges K. H. Neumayer, Verlag für Recht und Geselfschaft Basel AG, 1997, 335-353 (met C. Pauwels).
"Een man een man, een woord een woord", in Mens en Recht: Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk, Liber Amicorum Jan M. Broekman, Leuven, Peeters, 1997, 205-228.
Overheidsopdrachten: een juridische en economische benadering, Brugge, Die Keure, 1997, 175p.
Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, Die Keure, 1997, 317 P. (co-editor met Y. Merchiers, e.a.).
"Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1988-1994)", T.P.R. 1997, 666-1281 (met C. Pauwels en E. Degroote).
"Huwelijkscontracten, notarissen en het levende recht bij Honoré de Balzac", in W. Pintens (ed.). Liber Amicorum R. Dillemans, I, Familierecht en familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 133-157.
"Verplichtingen van de verkoper", in H. Van Houtte, J. Erauw en P. Wautelet (eds.). Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 99-154.
"De leasingovereenkomst: een synecdoche. Verzwindt de huur bij verdwijning van de koop ?", (noot onder Gent 21 november 1996), R.W. 1997-98, 823-826.
"Het kreupele springpaard en het internationaal kooprecht ?", (noot onder Kh. Hasselt 3 december 1997) R.W. 1997-98, 1297-1299.
"La responsabilité du fait des auxiliaires et la garantie des vices cachés", in Les ventes internationales, Journée d’étude en l’honneur du professeur Karl H. Neumayer Cedidac, Lausanne, 1998, p. 39-55 (met F. Dessemontet).
"Gebrekkige machine verwondt arbeiders en veroorzaakt zaakschade. “Consequential loss” bij verborgen gebrek in het Weense Koopverdrag”, in Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, 733-772.
"Belgian Contract Law", in de International Encyclopaedia of laws, laatste update 1998, 274 p.
"Recht en gerecht onder de farao’s", in Liber Amicorum Hubert Claasens verzekering, theorie en praktjik, Antwerpen, Maklu, 1998, 429-450.
"Raad eens wie vanavond komt dineren? Of: de huisgenoten van de huurder", (noot onder Cass . 21 januari 1999), R.W. 1999-00, 1454-1456.
"Is de Ketubbah in het Joodse recht in Israel het huwelijkscontract?", in Facetten van ondernemingsrecht, Liber Amicorum van Prof. F. Bouckaert, Leuven, Universitaire Pers, 2000, 397-418.
Multihuur, in Advocaten Praktijk. Burgerlijk recht, Antwerpen, Kluwer, 2000, IV + 34p.
"Over het beleid van de rechter en de wetsontduiking. De creatie van de nieuwe overeenkomst van bezetting ter bede", in Liber Amicorum Walter van Gerven. Antwerpen, Kluwer, 2000, 247-280.
"Incoterms. De jongste versie 2000", R.W. 2000-01, 851-854.
"De nieuwe wet op de schadebedingen: het zogenaamde strafbeding", in S. Stijns en H. Vandenberghe (eds.), Themis. Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2000-01, 39-53.
"Van oud naar nieuw. Overgangsrecht en echtscheiding op grond van feitelijke scheiding", E.J. 2001, 129-132.
"Recente ontwikkelingen van Bijzondere Overeenkomsten. Het Weens Koopverdrag", in Recht in beweging, Verslagboek, van de achtste VRG-Alumnidag gehouden te Leuven Op 16 maart 2001, Leuven, K.U.Leuven, 2001, 181-189.
"Cause et "considération": une cause célèbre en droit privé Sud-africain", in: Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études a la mémoire du professeur Alfred Rieg, Brussel, Bruylant, 2001, 457-481.
"De punitieve vergoeding in het Engelse en het Amerikaanse recht van de onrechtmatige daad en van de contracten", in Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, 141-163.
"Het Verjaarde recht van de misnoegde koper in een transnationale of binnenlandse kooprelatie in het perspectief van de Europese richtlijn 1999/44 over de consumentenkoop", in Liber Amicorum L. Simont, 2002.
"Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1994-1998)", T.P.R., 2002, (met S. Stijns, E. Degroote, W. Lauwers en I Samoy).
“La lettre et l’esprit du contrat dans une perspective de droit comparé: ne point prouver contre ou outre l’écrit”, in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Larcier, 2003, 379-414.
“Un point de vue belge au sujet de l’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue”, in: The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, Brussels, 2006, 77-97.
“Interpretation of contracts”, in Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Jan M. Smits (ed.), 2006 and second edition 2012.
“Kennismaking met het Chinese contractenrecht”, Liber Amicorum Frans Vanistendael, Knops Publishing, Herentals, 2007, 183-191.
Contracteren in China, Larcier, Brussels, 2008.
“Les principes de droit de la responsabilité civile européenne et la common law”, in Annales de la Faculté de droit de l’université de Bucarest, 2010-II.
“Un aperçu du droit chinois des contrats”, European Review of Private Law, Vol. 18, n⁰5, 2010.
“De bezetting ter bede moet voorlopig zijn”, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, april 2011, 163-166.
“La traduction de ‘consequential loss’, ou les bovins de Pothier à la façon anglo-saxonne”, in: Liber Amicorum Herman Cousy, Intersentia, 2011, 649-666.
“Why it is ill-advised to translate consequential damage by dommage indirect”, European Review of Private Law, Vol. 19, n⁰6, 2011.
“Qu’en est-il des contrats de mariage en République Populaire de Chine?”, in Liber Amicorum Walter Pintens, Intersentia, 2012, 715-731.
“Les caractéristiques propres au droit de l’arbitrage de la République Populaire de Chine”, b-Arbitra, 2014/2, 379-421.
“Les contrats commerciaux OHADA dans une perspective congolaise. Vers un droit général commun des obligations contractuelles”, European Review of Private Law, Vol. 23, n⁰1 – 2015, 49-88.
Review of « La culture juridique française. Entre mythes et réalités XIXe-XXe siècles », in: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2/2015, 447-449; European Review of Private Law, vol. 23, n⁰ 3-2015; Revue Générale de Droit de l’Université d’Ottawa, 2014, 575-583.
“Arbitration in the People's Republic of China”, Brazilian Review of Arbitration and Mediation, Vol. 52, 2017.
Book review of « In Search of the Way. Legal Philosophy of the Classic Chinese Thinkers », by Wejen Chang, in: Tijdschrift voor Privaatrecht, April 2017.